F.A.Q. over Hypnose

Wat is hypnose?

 

Hypnose is een natuurlijk en aangeboren vermogen dat iedere mens heeft. Het is een spontane fysiologische toestand die tussen waken en slapen ligt. We maken het allemaal meerdere keren per dag mee! Heb je ooit een roman gelezen en bladzijden omgeslagen zonder je te herinneren wat je had gelezen? Heb je ooit je sleutels of je bril gezocht zonder ze te zien, terwijl ze vlak onder je neus lagen? Heb je ooit het gevoel gehad dat de tijd heel snel voorbijging toen je naar huis reed langs een weg die je uit het hoofd kent? Deze momenten zijn allemaal momenten van hypnotische toestand: je was bij bewustzijn, maar in een andere staat dan je normaal wakker bent.

 

Deze toestand werd geïdentificeerd en gekarakteriseerd door beeldvorming van de hersenen (functionele MRI en PET-scan). Onderzoekers hebben dus wetenschappelijk het bestaan ervan kunnen aantonen. De hypnotische toestand is dus echt.

 

Kan ik gehypnotiseerd worden?

 

Individuen verschillen in hun reactie op hypnotische interventies. Sommige mensen raken heel gemakkelijk onder hypnose, anderen zijn er niet erg gevoelig voor. Onderzoekers hebben schalen opgesteld die mensen indelen volgens hun hypnotiseerbaarheid: de Stanford-schaal, de Harvard-schaal, de NGH-schaal, enz. Recent onderzoek heeft aangetoond dat er verscheidene fysiologische en neurale functionele verschillen zijn tussen personen met een hoge en lage graad van hypnotiseerbaarheid. Dit verklaart waarom, volgens David Spiegel, hoogleraar psychiatrie en gedragswetenschappen aan de Stanford Universiteit, 25% van de mensen niet hypnotiseerbaar zijn. 

 

Dit betekent echter niet dat als je tijdens een eerste sessie niet ontvankelijk bent voor hypnose, dat je dan niet hypnotiseerbaar bent! Iemand die in het begin niet lijkt te reageren op hypnose, omdat het moeilijk is de controle los te laten, zou dat in een later stadium wel kunnen doen. Hypnose is een geleidelijk leerproces.

 

Merk ook op dat, om een toestand van hypnose te bereiken, het noodzakelijk is deze oprecht te willen ervaren en open te staan voor de resultaten.

 

Wat is het verschil tussen showhypnose zoals men die op televisie ziet en therapeutische hypnose?

 

Hoewel showhypnotiseurs en hypnotherapeuten beide hypnose opwekken, zijn hun doelstellingen totaal verschillend. In de amusementswereld is het de bedoeling het publiek te vermaken door het te boeien. Therapeutische hypnose daarentegen is gericht op het verlichten van een pijn, een symptoom of een probleem.

 

Is hypnose magie? Oefent de hypnotiseur een specifieke macht uit?

 

Nee, ook al zijn de resultaten van hypnose soms zeer indrukwekkend. Bovendien beschikt de therapeut niet over een magische kracht om zijn patiënten te hypnotiseren: hij heeft communicatietechnieken, hypnotische oefenprotocollen en de therapeutische beginselen van hypnose geleerd om zijn patiënt te helpen. 

 

Hypnose kan niet worden uitgevoerd zonder de instemming en bewuste medewerking van de patiënt. De therapeut kan gezien worden als een begeleider van verandering. Als de patiënt weigert de instructies van de therapeut onder hypnose op te volgen, gebeurt er niets. De patiënt kan zelfs liegen onder hypnose.

 

Gaat hypnose gepaard met bewustzijnsverlies?

 

Nee, integendeel. Als je het bewustzijn verliest, is dat geen hypnose, maar slaap. Men slaapt inderdaad niet onder hypnose: men is volledig onderworpen aan zijn eigen subjectieve perceptuele ervaring. Aan de andere kant, voor een buitenstaander, kan het lijken alsof iemand slaapt. Maar dat is niet het geval.

 

Kun je je alles herinneren wat er tijdens een hypnose sessie is gebeurd?

 

De meeste mensen herinneren zich alles, anderen vergeten dingen gedeeltelijk en in zeer zeldzame gevallen zijn sommige mensen onderhevig aan spontaan post-hypnotisch geheugenverlies. Om het vergeten tegen te gaan, stelt onze therapeut voor dat de patiënt zich alles herinnert voordat hij wakker wordt. Dit gezegd zijnde, nodigen wij je uit jezelf op te nemen: het beluisteren van de opname stelt de patiënt altijd in staat zijn of haar herinneringen te reconstitueren als de suggestie geen effect heeft gehad.

 

Is het mogelijk om niet wakker te worden aan het einde van een hypnose sessie?

 

Nee.

 

Heeft hypnose blijvende effecten?

 

Ja, over het algemeen komen de problemen die met hypnose correct behandeld zijn niet terug.

 

Kun je gehypnotiseerd worden zonder het te beseffen?

 

Nee, de patiënt moet ermee instemmen om de hypnotische staat in te gaan. 

 

Kan hypnose helpen om begraven herinneringen terug te krijgen?

 

Ja en nee. Hypnose is een therapie van perceptie. Het wordt gedefinieerd door deze opeenvolging van stadia (van inductie tot opening) die gebruik maakt van het vermogen om de wereld van voorstellingen in zich op te nemen en ermee te spelen. Het is dus moeilijk om de realiteit te bevestigen van de "herinneringen" die zich tijdens de hypnotische ervaring aan de patiënt voordoen. 

 

Hoeveel sessies heb je nodig om hypnose succesvol te laten zijn?

 

Dit varieert sterk: sommige therapieën vergen minder tijd (soms is één sessie voldoende) en andere duren langer (tien sessies). Aangezien hypnose een korte therapie is, zijn er echter maar weinig sessies nodig om een bevredigend resultaat te bereiken.

 

Moet je erg suggestief zijn voor hypnose om van de voordelen te kunnen profiteren?

 

Uit klinische ervaring blijkt nu al vele jaren dat een milde tot matige hypnotische toestand voldoende is om een blijvende therapeutische perceptuele verandering tot stand te brengen. Het is dus niet nodig een zeer diep tranceverschijnsel te ervaren om baat te hebben bij hypnose.

 

Kan hypnose worden gecombineerd met een andere therapeutische techniek?

 

Hypnose is een natuurlijk vermogen dat door iedereen wordt gedeeld en dat prachtig kan worden gecombineerd met alle andere therapeutische technieken.

 

Kan hypnose gecombineerd worden met medicatie?

 

Ja, hypnose kan zelfs worden gebruikt om het nacebo-effect te voorkomen of om het placebo-effect te versterken.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen

Koop hier je bon:

betalen, afprinten en iemand blijmaken!

Snel en makkelijk!


Toon mij meer...